Prohlášení o ochraně soukromí

Jméno: Samaco GmbH
Ulice č.: Auf der Haide 5
PSČ, město, země: 92665 Altenstadt a.d. Waldnaab, Německo
Obchodní rejstřík / č.: Obchodní rejstřík Weiden in der Oberpfalz, HRB 2643
Jednatel: Gerhard Neuber, Ralph Spieß
Telefonní číslo: +49 (0) 96 02 - 9 44 26-0
E-mailová adresa: info(at)samaco.de

 

Úředník pro ochranu údajů
Jméno: Ralph Spieß
Ulice č.: Auf der Haide 5
PSČ, město, země: 92665 Altenstadt a.d. Waldnaab, Německo
E-mailová adresa: admin(at)samaco.eu

 

Poslední aktualizace: 10.07.2019

 

 1. Základní informace o zpracování dat a právních základech
  1. Tato politika ochrany osobních údajů vysvětluje povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů v rámci naší online služby a přidružených webových stránek, funkcí a obsahu (dále společně jen „online služba“ nebo „webová stránka“). Prohlášení o ochraně dat platí bez ohledu na domény, systémy, platformy a zařízení (např. Stolní nebo mobilní), na kterých je online nabídka prováděna.
  2. Používané termíny, jako jsou „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“, odkazujeme na definice v čl. 4 základního nařízení o ochraně údajů (DSGVO).
  3. Osobní údaje o uživatelích zpracovávané v rámci této nabídky online zahrnují údaje o inventuře (např. Jména a adresy zákazníků), údaje o smlouvě (např. Použité služby, jména správců, platební informace), údaje o použití (např. Navštívené webové stránky) o naší online nabídce, zájmu o naše produkty) a obsahových údajích (např. údaje v kontaktním formuláři).
  4. Výraz „uživatel“ zahrnuje všechny kategorie osob, kterých se zpracování údajů týká. Patří sem naši obchodní partneři, zákazníci, zúčastněné strany a další návštěvníci naší online nabídky. Použité termíny, jako je „uživatel“, je třeba chápat jako genderově neutrální.
  5. Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. To znamená, že data uživatelů budou zpracovávána pouze v případě zákonného povolení. To zejména znamená, že pokud je zpracování dat nezbytné pro poskytování našich smluvních služeb (např. Zpracování objednávek) a online služeb, nebo je-li to vyžadováno zákonem, souhlas uživatelů, jakož i kvůli našim oprávněným zájmům (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz a bezpečnost našich online služeb ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. německého zákona o ochraně údajů). DSGVO, zejména pro měření vzdálenosti, vytváření profilů pro reklamní a marketingové účely, jakož i pro shromažďování přístupových údajů a využívání služeb třetích stran.
  6. Zdůrazňujeme, že právní základ souhlasu Čl. 6 odst. 1 lit. A. a Čl. 7 DSGVO, právní základ pro zpracování ke splnění našich služeb a provádění smluvních opatření Čl. 6 odst. 1 lit. b., právní základ pro zpracování ke splnění našich služeb a provedení smluvních opatření Čl. 6 odst. 1 lit. b. a Čl. 7 DSGVO. DSGVO, právní základ pro zpracování ke splnění našich právních závazků Čl. 6 odst. 1 lit. C. DSGVO a právní základ pro zpracování k ochraně našich oprávněných zájmů Čl. 6 odst. 1 lit. F. DSGVO.
 2. Bezpečnostní opatření
  1. Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření v souladu se současným stavem techniky, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně údajů a chránili nás zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo proti přístupu neoprávněných osob.
  2. Bezpečnostní opatření zahrnují zejména šifrovaný přenos dat mezi prohlížečem a naším serverem.
 3. Zveřejňování údajů třetím stranám a poskytovatelům třetích stran
  1. Údaje budou třetím stranám předávány pouze v rámci zákonných požadavků. Uživatelská data předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro smluvní účely, např. na základě čl. 6 odst. 1 lit. b) DSGVO nebo na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 lit. f) DSGVO. DSGVO v ekonomickém a efektivním fungování našeho podnikání. 
  2. Používáme-li pro poskytování našich služeb subdodavatele, přijmeme příslušná právní opatření a vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. 
  3. Pokud se v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů používá obsah, nástroje nebo jiné prostředky od jiných poskytovatelů (dále společně jen „poskytovatelé třetích stran“) a jejich sídlo se nachází ve třetí zemi, předpokládá se, že že dochází k přenosu dat do sídla třetích stran poskytovatelů. Třetí země jsou země, ve kterých DSGVO není přímo použitelným právem, tj. V podstatě země mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor. Data jsou přenášena do třetích zemí, pokud existuje odpovídající úroveň ochrany údajů, souhlas uživatele nebo jiné zákonné povolení.
 4. Poskytování smluvních služeb
  1. Zpracováváme inventární údaje (např. Jména a adresy a kontaktní údaje uživatelů), smluvní údaje (např. Použité služby, jména kontaktních osob, platební údaje) za účelem plnění našich smluvních závazků a služeb podle čl. . 6 odst. 1 svítí b. DSGVO. 
  2. Uživatelé si mohou případně vytvořit uživatelský účet, zejména prohlížením svých objednávek. V rámci registrace budou uživatelům sděleny požadované povinné informace. Uživatelské účty nejsou veřejné a nelze je indexovat pomocí vyhledávačů. Pokud uživatelé ukončili svůj uživatelský účet, budou jejich data s ohledem na uživatelský účet vymazána, s výhradou jejich uchování z obchodních nebo daňových důvodů podle čl. 6 odst. 1 lit. c DSGVO. Uživatelé jsou povinni zabezpečit svá data před ukončením smlouvy v případě ukončení. Jsme oprávněni nenávratně smazat všechna uživatelská data uložená po dobu trvání smlouvy.
  3. V rámci registrace a obnovených registrací a využívání našich online služeb ukládáme IP adresu a čas příslušné uživatelské akce. Úložiště je založeno na našich oprávněných zájmech a na ochraně uživatele před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, ledaže je nezbytné uplatnit naše nároky nebo pokud existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 lit. c DSGVO.
  4. Zpracováváme údaje o využití (např. Webové stránky navštívené na našem webu, zájem o naše produkty) a obsahová data (např. Záznamy v kontaktním formuláři nebo uživatelském profilu) pro reklamní účely v uživatelském profilu, abychom uživateli ukázali, např informace o produktech na základě služeb, které dříve používali.
 5. Jak nás kontaktovat
  1. Při kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) budou zpracovány údaje o uživateli za účelem zpracování žádosti o kontakt a jejího zpracování v souladu s Čl. 6 odst. 1 lit. b) DSGVO.
  2. Uživatelská data mohou být uložena v našem systému řízení vztahů se zákazníky („CRM systém“) nebo ve srovnatelné poptávkové organizaci.
 6. Komentáře a příspěvky
  1. Pokud uživatelé zanechají komentáře nebo jiné příspěvky, budou jejich IP adresy použity na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. F. německého zákona o ochraně údajů. DSGVO po dobu 7 dnů.
  2. Dělá se to pro naši bezpečnost, pokud někdo zanechá nelegální obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.) V komentářích a příspěvcích. V takovém případě můžeme být sami stíháni za komentář nebo příspěvek, a proto se zajímáme o totožnost autora. 
 7. Shromažďování přístupových dat a souborů protokolu
  1. Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu Čl. 6 odst. 1 lit. f. shromažďujeme data DSGVO při každém přístupu k serveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Přístupová data zahrnují název navštíveného webu, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, adresu URL odkazujícího uživatele (dříve navštívenou stránku), IP adresu a žádajícího poskytovatele. 
  2. Informace o souboru protokolu jsou z bezpečnostních důvodů (např. Pro objasnění zneužití nebo podvodu) uloženy po dobu maximálně sedmi dnů a poté odstraněny. Data, jejichž další uložení je nezbytné pro účely důkazů, jsou vyloučena z výmazu, dokud není příslušný incident konečně vyjasněn.
 8. Cookies & Reichweitenmessung
  1. Cookies jsou informace, které se přenášejí z našeho webového serveru nebo webových serverů třetích stran do webového prohlížeče uživatele a ukládají se tam pro pozdější načtení. Cookies mohou být malé soubory nebo jiné typy ukládání informací.
  2. Používáme „cookies relace“, které jsou ukládány pouze po dobu aktuální návštěvy naší online přítomnosti (např. Pro umožnění uložení vašeho přihlašovacího stavu nebo funkce nákupního košíku, a tím i využití naší online nabídky vůbec) . V souboru cookie relace je uloženo náhodně vygenerované jedinečné identifikační číslo, tzv. ID relace. Soubor cookie navíc obsahuje informace o jeho původu a době skladování. Tyto soubory cookie nemohou ukládat žádná další data. Soubory cookie relace jsou odstraněny, když jste skončili s používáním naší online služby a odhlásili se nebo zavřeli prohlížeč, například.
  3. Uživatelé jsou informováni o používání cookies v rámci měření pseudonymního rozsahu v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů.
  4. Pokud uživatelé nechtějí, aby se cookies ukládaly do jejich počítače, jsou vyzváni, aby deaktivovali odpovídající možnost v systémových nastaveních svého prohlížeče. Uložené cookies lze vymazat v systémovém nastavení prohlížeče. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této nabídky online.
  5. Prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) a dále na webových stránkách USA (http: //www.aboutads) můžete vznést námitky proti používání cookies pro účely měření vzdálenosti a reklamy. .info / choices) nebo evropské webové stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). Vezměte prosím na vědomí požadavky na používání Google Analytics: Musí být aktivní anonymizace IP (https://support.google.com/analytics/answer/2905384?hl=de) a „doplněk ke zpracování dat“ na Googlu. Musí být přijata oblast správy Analytics.
 9. Google Analytics 
  1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F. Německého občanského zákoníku) jednáme v souladu s následující zásady DSGVO) Google Analytics, služba webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o použití nabídky online uživatelem jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy.
  2. Společnost Google je certifikována na základě smlouvy o ochraně osobních údajů, a proto nabízí záruku dodržování evropských právních předpisů o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
  3. Společnost Google použije tyto informace v našem zastoupení k vyhodnocení využívání našich online služeb uživateli, k sestavování zpráv o činnostech v rámci této online služby ak poskytování dalších služeb souvisejících s používáním této online služby a internetu. Ze zpracovaných dat lze vytvořit pseudonymní uživatelské profily.
  4. Pomocí Google Analytics zobrazujeme reklamy umístěné společností Google a jejími partnery v rámci reklamních služeb pouze uživatelům, kteří projevili zájem o naše online služby nebo kteří mají určité charakteristiky (např. Zájmy o určitá témata nebo produkty určené na základě webových stránek) navštívili), které přenášíme do Googlu (tzv. remarketing nebo Publikum Google Analytics). Pomocí remarketingového publika bychom také chtěli zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a aby se neobjevovaly nepříjemně.
  5. Google Analytics používáme pouze s povolenou anonymizací IP. To znamená, že společnost Google zkrátí IP adresu uživatele v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP přenášena na server Google v USA a tam zkrácena. 
  6. IP adresa přenášená prohlížečem uživatele není sloučena s jinými údaji Google. Uživatelé mohou odmítnout používání cookies výběrem vhodného nastavení ve svém prohlížeči, mohou také odmítnout použití cookies výběrem vhodného nastavení ve svém prohlížeči, mohou odmítnout shromažďování údajů společností Google, které souvisí s používáním web, který je generován souborem cookie, a mohou použití cookies odmítnout výběrem vhodného nastavení na Googlu, a mohou odmítnout použití cookies výběrem vhodného nastavení na Googlu a stažením a instalací pluginu prohlížeče k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout;
  7. Další informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete na webových stránkách Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Používání dat společností Google pro vaše použití weby nebo aplikace našich partnerů “), www.google.com/policies/technologies/ads („ Použití dat pro reklamní účely “), www.google.de/settings/ads („ Spravujte informace, které Google používá k zobrazování reklamní").
 10. Re / marketingové služby Google
  1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F. Německého občanského zákoníku) využíváme informace uvedené na tomto webu. DSGVO) marketingové a remarketingové služby („Marketingové služby Google“) společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
  2. Společnost Google je certifikována na základě smlouvy o ochraně osobních údajů, a proto nabízí záruku dodržování evropských právních předpisů o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
  3. . Marketingové služby společnosti Google nám umožňují cíleněji zobrazovat reklamy na a na našich stránkách tak, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud například uživatel uvidí reklamy na produkty, které ho zajímají na jiných webech, označuje se to jako „remarketing“. Když navštívíte naše a další weby, na nichž jsou aktivní marketingové služby Google, Google provede kód přímo z Googlu a (re) marketingové značky (neviditelná grafika nebo kód, také známý jako „web beacons“) jsou začleněny do webových stránek. S jejich pomocí je na zařízení uživatele uložen individuální soubor cookie, tj. malý soubor (srovnatelný) místo souborů cookie lze také použít technologie). Cookies lze nastavit různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com a googleadservices.com. V tomto souboru je uvedeno, které webové stránky, které uživatel navštíví, o jaký obsah se zajímá a který nabízí, na které klikl, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, doba návštěvy a další informace o využívání nabídky online. Zaznamená se také IP adresa uživatele, čímž v rámci Google Analytics informujeme, že IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru je zkrácena a pouze ve výjimečných případech zcela převeden na server Google v USA a zkrácen tam. IP adresa není sloučena s uživatelskými daty v jiných službách Google. Google může také výše uvedené informace kombinovat s informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou se zobrazit reklamy přizpůsobené jeho zájmům.
  4. Údaje o uživateli jsou zpracovávány pseudonymně v rámci marketingových služeb Google. To například znamená, že Google neukládá a nezpracovává jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, ale zpracovává příslušné údaje týkající se souborů cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu společnosti Google se reklamy nespravují a nezobrazují pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro držitele cookies, bez ohledu na to, kdo je tento držitel cookies. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat data bez této pseudonymizace. Informace, které Google Marketing Services shromažďuje o uživatelích, jsou přenášeny do Google a ukládány na serverech Google ve Spojených státech.
  5. Jednou z marketingových služeb Google, které používáme, je online reklamní program „Google AdWords“. V případě Google AdWords obdrží každý zákazník AdWords jiný „soubor cookie pro převod“. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí cookie se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci AdWords zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nebudete však dostávat žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly.
  6. Můžeme použít marketingovou službu Google DoubleClick k zahrnutí reklam třetích stran. DoubleClick používá soubory cookie k umožnění Googlu a jeho partnerským webům zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na tomto webu nebo na jiných webech na internetu.
  7. Můžeme zahrnout reklamy třetích stran založené na marketingové službě AdSense společnosti Google. AdSense používá soubory cookie k umožnění společnosti Google a jejích partnerských webů zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na tomto webu nebo na jiných webech na internetu. 
  8. Můžeme také použít službu Google Optimizer. Google Optimizer nám umožňuje sledovat dopad různých změn na webové stránky (např. Změny vstupních polí, designu atd.) V rámci takzvaných „A / B-testů“. Pro tyto testovací účely se cookies ukládají na zařízení uživatele. Zpracovává se pouze pseudonymní uživatelská data.
  9. Dále můžeme pomocí Správce značek Google integrovat a spravovat analytické a marketingové služby Google na našem webu.. 
  10. Další informace o použití údajů pro marketingové účely společností Google naleznete na stránce s přehledem: www.google.com/policies/technologies/ads, prohlášení společnosti Google o ochraně údajů naleznete na adrese www.google.com/policies/. Soukromí .
  11. Pokud si přejete odhlásit se od zájmově orientované reklamy marketingovými službami Google, můžete použít možnosti nastavení a odhlášení poskytované společností Google: www.google.com/ads/preferences
 11. Sociální pluginy Facebooku
  1.  Na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F. Německého občanského zákoníku) využíváme informace uvedené na tomto webu. DSGVO) Social Plugins („Plugins“) sociální sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Ireland Ltd., 4 náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pluginy mohou zobrazovat prvky interakce nebo obsah (např. Videa, grafiku nebo textové příspěvky) a mohou být rozpoznány jedním z log Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici, výrazy „jako“, „jako“ nebo „palec“) up "sign" nebo jsou označeny přídavkem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled sociálních modulů Facebook si můžete prohlédnout zde: developers.facebook.com/docs/plugins/
  2.  Facebook je certifikován podle dohody o ochraně osobních údajů, a proto nabízí záruku dodržování evropských právních předpisů o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
  3. Když uživatel přistupuje k funkci této online služby, která obsahuje takový plugin, jeho zařízení naváže přímé připojení k serverům Facebooku. Obsah pluginu se přenáší přímo z Facebooku do zařízení uživatele a uživatel jej integruje do online služby. Ze zpracovaných dat lze vytvořit uživatelské profily. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah dat, která Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a proto informujeme uživatele podle našeho stavu znalostí. 
  4. Integrací pluginů získá Facebook informace, že uživatel vyvolal odpovídající stránku nabídky online. Pokud je uživatel přihlášen k Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu ke svému účtu na Facebooku. Když uživatelé interagují s pluginy, například kliknutím na tlačítko Like nebo komentováním, odpovídající informace se přenesou přímo z vašeho zařízení na Facebook a tam se uloží. Pokud uživatel není členem Facebooku, je stále možné, aby Facebook zjistil jeho IP adresu a uložil ji. Podle Facebooku je v Německu uložena pouze anonymní IP adresa. 
  5. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Facebookem, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení na ochranu soukromí uživatelů lze nalézt v informacích Facebook o ochraně údajů: www.facebook.com/about/privacy/
  6. Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby Facebook shromažďoval informace o něm prostřednictvím této online služby a propojil je se svými údaji o členech Facebooku, musí se před použitím naší služby odhlásit z Facebooku a smazat cookies. služba online. Další nastavení a námitky proti použití dat pro reklamní účely jsou možné v nastavení profilu Facebooku: www.facebook.com/settings nebo prostřednictvím stránky USA www.aboutads.info/choices/ nebo stránky EU www.youronlinechoices.com. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. Jsou používána pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.
 12. Facebook, vlastní publikum a marketingové služby Facebook Zakazují funkci Facebook Pixel
  1. Vzhledem k našim oprávněným zájmům o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online služby, tzv. „Pixel Facebooku“ sociální sítě Facebook, který provozuje společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud žijete v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“), se používá v rámci naší online služby.
  2. Facebook je certifikován podle dohody o ochraně osobních údajů, a proto nabízí záruku dodržování evropských právních předpisů o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
  3. Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Facebook übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir sehen ob Nutzer nachdem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden (sog. „Conversion“). 
  4. S pomocí pixelu Facebook je Facebook schopen určit návštěvníky naší nabídky online jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „Facebook reklamy“). V souladu s tím používáme pixely Facebooku k zobrazování reklam Facebooku umístěných námi pouze uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité funkce (např. Zájmy o určitá témata nebo produkty, které jsou určeny na základě navštívených webových stránek) které přenášíme na Facebook (tzv. „vlastní publikum“). Pomocí pixelů Facebook chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálním zájmům uživatelů a nebyly nepříjemné. Pomocí pixelů Facebooku můžeme také sledovat účinnost reklam Facebook pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda uživatelé byli na náš web odkázáni po kliknutí na reklamu na Facebooku (známou jako „konverze“).
  5. Při použití pixelu Facebook navíc používáme doplňkovou funkci „Rozšířené srovnání“ (zde data, jako jsou telefonní čísla, e-mailové adresy nebo ID uživatelů Facebooku) k vytvoření cílových skupin („Vlastní publikum“ nebo „Podívejte se“ Vysílá se podobné publikum “) to Facebook (encrypted). Further information on the "extended comparison": www.facebook.com/business/help/611774685654668)
  6. Na základě našich oprávněných zájmů také používáme postup „Vlastní publikum ze souboru“ sociální sítě Facebook, Inc. V tomto případě se e-mailové adresy příjemců zpravodaje nahrávají na Facebook. Proces nahrávání je šifrován. Nahrávání slouží výhradně k určení příjemců našich reklam na Facebooku. Chceme zajistit, aby se reklamy zobrazovaly pouze uživatelům, kteří se zajímají o naše informace a služby.
  7. Facebook zpracovává data v souladu se zásadami používání dat společnosti Facebook. V souladu s tím jsou obecné informace o prezentaci reklam na Facebooku obsaženy v zásadách používání dat na Facebooku: www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o pixelech Facebooku ao tom, jak fungují, najdete v sekci nápovědy na Facebooku: www.facebook.com/business/help/651294705016616
  8. Můžete se odhlásit od shromažďování pixelů na Facebooku a používat vaše informace k zobrazování reklam na Facebooku. Chcete-li nastavit, jaké typy reklam se na Facebooku zobrazují, můžete přejít na stránku vytvořenou pomocí Facebooku a postupujte podle pokynů k nastavení reklam založených na využití: www.facebook.com/settings. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. Jsou aplikována na všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.
  9. Chcete-li zabránit shromažďování vašich údajů pomocí pixelu Facebook na našem webu, klikněte na následující odkaz: Zakázat funkci Facebook Pixel

   Odhlásit se z Facebooku Poznámka: Pokud kliknete na odkaz, bude v zařízení uložen soubor cookie pro odhlášení. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, budete muset znovu kliknout na odkaz. Kromě toho se odhlášení vztahuje pouze v prohlížeči, který používáte, a pouze v naší webové doméně, na kterou byl odkaz kliknut.
  10. Můžete se také odhlásit od používání souborů cookie pro měření dosahu a pro reklamní účely, a to prostřednictvím stránky pro odhlášení z iniciativy Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) a dále prostřednictvím webových stránek USA (http: //www.aboutads.info/choices) nebo evropské webové stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 13. Integrace služeb a obsahu třetích stran
  1. V rámci naší nabídky online jednáme na základě našich oprávněných zájmů (tj. Zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F. Německý občanský zákoník). DSGVO) obsah nebo nabídky služeb od třetích stran za účelem integrace jejich obsahu a služeb, jako jsou videa nebo fonty (dále jen „obsah“). To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu z třetí strany vnímají IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli poslat obsah do svého prohlížeče. Pro prezentaci tohoto obsahu je proto vyžadována IP adresa. Usilujeme o to, abychom k doručování obsahu používali pouze obsah, jehož poskytovatelé používají pouze IP adresu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely také používat tzv. Pixelové štítky (neviditelná grafika, známá také jako „webové majáky“). Pixel tagy "lze použít k vyhodnocení informací, jako je například návštěvnost stránek na těchto webových stránkách. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a mohou mimo jiné obsahovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazování na webové stránky, doby návštěvy a další informace o využívání naší nabídky online, jakož i odkazy na tyto informace z jiných zdrojů.
  2. Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsahu, spolu s odkazy na jejich prohlášení o ochraně údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a v některých případech již zde zmíněných, možné námitky (tzv. Opt -ven):
   • Pokud naši zákazníci používají platební služby třetích stran (např. PayPal nebo Sofortüberweisung), platí podmínky a zásady ochrany osobních údajů příslušných třetích stran, které jsou k dispozici na příslušných webových stránkách nebo v transakčních aplikacích.
   • Externí písma od společnosti Google, Inc., www.google.com/fonts (dále jen „písma Google“). Fonty Google jsou integrovány serverovým hovorem na Googlu (obvykle v USA). Zásady ochrany osobních údajů: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/
   • Mapy služby „Mapy Google“ poskytovatele třetích stran Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/
   • Videa z platformy „YouTube“ poskytovatele třetích stran Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/
   • V naší online nabídce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni k účtu Instagram, můžete propojit obsah našich stránek s profilem Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití Instagramem. Zásady ochrany osobních údajů: instagram.com/about/legal/privacy
   • Naše online služby používají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když navštívíte jednu z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, budete připojeni k serverům LinkedIn. LinkedIn bude informována, že jste navštívili naše webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn bude moci spojit vaši návštěvu našich stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn. Zásady ochrany osobních údajů: www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
   • Používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest, kterou provozuje Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Pokud vstoupíte na stránku, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč se připojí přímo k serverům Pinterestu. Plugin přenáší data protokolu na server Pinterest v USA. Tyto informace v protokolu mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštívených webů, které také zahrnují funkce Pinterest, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas žádosti, vaše použití Pinterest a cookies. Zásady ochrany osobních údajů: about.pinterest.com/en/privacy-policy
   • Funkce služby Twitter lze integrovat do naší nabídky online. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojen s vaším účtem Twitter a oznámen ostatním uživatelům. Data jsou také přenášena na Twitter. Chtěli bychom zdůraznit, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich použití na Twitteru. Zásady ochrany osobních údajů Twitteru na twitter.com/privacy. Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na twitter.com/account/settings.
   • Funkce a obsah služby Xing nabízené společností XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo, lze integrovat do naší online nabídky. To může zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé vyjádřit svou přízeň, pokud jde o obsah, autoři obsahu nebo se přihlásit k odběru našich příspěvků. Jsou-li uživatelé členy platformy Xing, může Xing přiřadit volání výše uvedeného obsahu a funkcí profilům uživatelů tam. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Xing: www.xing.com/app/share?op=data_protection.
   • Externí kód rámce JavaScriptu „jQuery“ poskytovaný poskytovatelem třetích stran jQuery Foundation, jquery.org
     
 14. Práva uživatelů
  1. Uživatelé mají právo na vyžádání a zdarma získat informace o osobních údajích, které jsme o nich uložili.
  2. Kromě toho mají uživatelé právo opravit nepřesné údaje, omezit zpracování a případně odstranit své osobní údaje, uplatnit svá práva na přenositelnost údajů a v případě domnělého protiprávního zpracování údajů podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.
  3. Uživatelé mohou rovněž svůj souhlas odvolat, v zásadě s platností pro budoucnost.
 15. Vymazání údajů
  1. Námi uložená data budou vymazána, jakmile již nebudou vyžadována pro zamýšlený účel a neexistují žádné zákonné povinnosti je uchovávat. Pokud data uživatele nebudou vymazána, protože jsou požadována pro jiné a zákonem přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že data budou blokována a nebudou zpracovávána pro jiné účely. To se týká například uživatelských dat, která musí být uložena z obchodních nebo daňových důvodů.
  2. Podle zákonných požadavků se údaje ukládají po dobu 6 let v souladu s § 257 odst. 1 písm. 1 HGB (obchodní knihy, zásoby, počáteční rozvahy, roční účetní závěrky, obchodní dopisy, účetní záznamy atd.) A po dobu 10 let v souladu s § 147 odst. 1 písm. 1 AO (knihy, záznamy, zprávy o řízení, účetní záznamy, obchodní a obchodní dopisy, dokumenty týkající se zdanění atd.).
 16. Právo na vznesení námitky
  1. Uživatelé mohou kdykoli vznést námitky proti budoucímu zpracování svých osobních údajů v souladu se zákonnými ustanoveními. Námitku lze podat zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu. 
 17. Změny v prohlášení o ochraně údajů
  1. Vyhrazujeme si právo změnit prohlášení o ochraně údajů, aby se přizpůsobilo změněné právní situaci nebo v případě změn ve službě nebo zpracování údajů. To se však týká pouze prohlášení o zpracování údajů. Je-li vyžadován souhlas uživatele nebo pokud prvky prohlášení o ochraně údajů obsahují ustanovení upravující smluvní vztah s uživatelem, budou změny provedeny pouze se souhlasem uživatele.
  2. Od uživatelů se požaduje, aby se pravidelně informovali o obsahu prohlášení o ochraně údajů.
Kontakty
Shop