Údaje o společnosti a vyloučení odpovědnosti

Indikace podle § 5 TMG:

 

Samaco GmbH
Auf der Haide 5
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab
Německo

 

Zastoupeni výkonnými řediteli:
Gerhard Neuber
Ralph Spieß

 

Telefon: 0 96 02 - 9 44 26-0
Telefax: 0 96 02 - 9 44 26-10
E-Mail: info(at)samaco.de

 

Zápis do obchodního rejstříku.
Registrační soud: Weiden i.d.OPf.
Registrační číslo: HRB 2643

 

Číslo pro identifikaci daně z obratu podle § 27a Nařízení o dani z obratu:
DE813714347

 

Obrazové kredity:
Helmut Meier, freier Fotograf;
© Tran-Photography - Fotolia.com, © N-Media-Images - Fotolia.com

Překlady:
Angličtina: Claudia Reiß, Weiden
Česky: David Vereš, cz-uebersetzungen.com

 

 

Vizuální koncepce, rozvržení a programování
C3 marketing agentur GmbH
Bahnhofstrasse 3
95643 Tirschenreuth, Německo
E-Mail: info(at)myc3.com
Webové stránky: www.myc3.com

 

 

1. Obsah online nabídky

SAMACO GmbH (dále jen „SAMACO“) nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči SAMACO týkající se věcných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou vyloučeny, ledaže existuje důkaz o úmyslném úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany SAMACO. Všechny nabídky se mohou změnit a nezávazné. SAMACO si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale zastavit zveřejňování.


2. Odkazy a odkazy

SAMACO neodpovídá za žádný obsah odkazovaný nebo odkazovaný z jeho stránek - pokud nemá úplné znalosti nelegálního obsahu a nemohl by návštěvníkům svého webu zabránit v prohlížení těchto stránek. SAMACO tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznán žádný nezákonný obsah. SAMACO nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. SAMACO se proto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených stránek, které byly od vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy nastavené na vlastní webové stránce SAMACO, jakož i na záznamy provedené třetími stranami v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adres, weblogech a ve všech ostatních formách databází vytvořených SAMACO, pro které je externí přístup pro zápis je možný. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody vzniklé použitím nebo nevyužitím takových informací, odpovídá výlučně poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoli strana, která pouze odkazuje na příslušné zveřejnění prostřednictvím odkazů.


3. Autorské právo a zákon o ochranných známkách

SAMACO se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům používaným ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vytvořené samotným SAMACO nebo používat grafiku, zvuk bez licence dokumenty, videosekvence a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá skutečnost, že je ochranná známka uvedena, by neměla vést k závěru, že není chráněna právy třetích osob! Autorská práva na publikované objekty vytvořené SAMACO sama o sobě zůstává výlučně na SAMACO. Jakákoli duplikace nebo použití předmětů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, není bez souhlasu SAMACO povoleno.


4. právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou zákonné nebo správné, zůstane tím ovlivněna obsah nebo platnost ostatních částí.

 

Ochrana Dat

Kontakty
Shop